Dansk-tyske kulturlandskaber (#kulaMOOC)

 • Selbstlernangebot
 • NORDMUS
 • dansk, Deutsch
 • 6 Uger
 • kostenlos

Hvad kan du forvente af dette kursus?

”Kulturlandskaber udgør menneske- og naturskabte kulturprodukter, som svarer til de værker, som nævnes i Overenskomstens artikel 1. De udgør eksempler på udviklingen af menneskelige samfund og bosættelser, som i tidens løb er blevet til under indflydelse af de fysiske begrænsninger og/eller muligheder fra det naturlige miljø, og som er skabt ved ydre og indre kræfter på samfundet, økonomien og kulturen.” (UNESCO)

I dette kursus opererer vi således med en bred definition af kulturlandskaber som landskabsmæssige steder, der helt tydeligt er blevet præget og forandret af mennesket. Vores definition indbefatter by og land, i form af arkitektur og landbrug, såvel som menneskeskabte artefakter. Det være sig objekter som stenøkser eller runesten. Desuden inddrager vi også immaterielle kulturprodukter såsom regionens sagn og traditioner.

Hvem står bag dette kursus?

Dr. Miriam Hoffmann

Dr. Miriam J. Hoffmann er konstitueret leder af Kreismuseum Plön. Hun har en ph.d.-grad i kunsthistorie og er ekspert i senmiddelalderlige altertavler i Nordeuropa. Hun forsker desuden i tysk porcelæn, skandinavisk design og engelsk landskabsarkitektur.

Dr. Miriam Hoffmann

Dr. Erik Kristiansen

Dr. Erik Kristiansen er leder af formidlingsafdelingen på Museum Lolland-Falster og har en ph.d. i computerspil. Han arbejder med planlægning af nye udstillinger og formidlingsprojekter. I 2017 formidler museet danmarkshistorie ved at skabe 12 medrivende lyddramaer, skabt til tolv historiske steder i regionen.

Dr. Erik Kristiansen

Hvad kan du lære i dette kursus?

I dette område, hvor Danmark og Tyskland møder hinanden, er vi vant til den tætte kontakt der er mellem landene i dag, hvor der er jernbane, broer, motorveje og færger, der kobler landende sammen, og snart vil der også være en tunnel. Men historien viser, at der altid har været en tæt kontakt i denne region, som omfatter det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. Mange ideer fra det europæiske fastland har bredt sig op igennem regionen, ligesom dansk kultur har spredt sig sydpå. Kurset er en introduktion til den fælles kulturhistorie for Slesvig-Holsten og det sydlige Danmark. Du vil blive introduceret til:

 • kulturhistorien i regionen fra stenalderen op til nutiden
 • arkitektur i regionen
 • seværdigheder i regionen
 • danske og tyske kulturforskelle

Hvordan er kurset opbygget?

 1. Dänisch-deutsche Geschichte (Vorgeschichte)
 2. Dänisch-deutsche Geschichte (Mittelalter)
 3. Dänisch-deutsche Geschichte (Neuzeit)
 4. Architektur
 5. Kunst und Kultur
 6. Alltag in Dänemark und Deutschland

Forrige viden

Ingen forhåndsviden er nødvendig for deltagelse i kurset.

Arbejdsmængde

Venligst plane 1 time om ugen til alle kursusaktiviteter.

Kreditering

I dette kursus kan du opnå badges.

Organisator

NORDMUS

Sponsorer

Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. / Dieses Projekt wird gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Interreg

Licens

Sofern nicht gesondert angegeben, sind die Inhalte dieses Kurses lizenziert unter einer

Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Creative Commons - Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)